Aktualności

Wnioski KR PZD o udostępnienie informacji publicznej

Dodano: 16 kwietnia 2012
Ze środowisk tzw. stowarzyszeń „działkowców” dochodzą sygnały o trwających z ich udziałem konsultacjach w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nad projektem ustawy mającej całkowicie zmienić sytuację prawną działkowców i ogrodów. Jednocześnie Ministerstwo nie prowadzi żadnych konsultacji ze Związkiem, który jest prawnym ...

Prezydent Miasta Tarnobrzeg pisze do Marszałek Sejmu RP

Dodano: 13 kwietnia 2012
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z listem Prezydenta Miasta Tarnobrzeg do Marszałek Sejmu – w sprawie funkcjonowania ogrodów działkowych na terenie miasta. List jest wynikiem dyskusji, która odbyła się podczas spotkania w Urzędzie Miasta 2.04.2012r. o czym już informowaliśmy Państwa.

Spotkanie z Tomaszem Kamińskim (SLD) Posłem na Sejm RP

Dodano: 13 kwietnia 2012
W ramach organizowanych spotkań z samorządami oraz parlamentarzystami, przedstawiciele OZP PZD w Rzeszowie brali udział w spotkaniu z Posłem Tomaszem Kamińskim. Głównym tematem spotkania była obrona działkowców, Ogrodów i Związku.

Spotkanie z Burmistrzem oraz Radą Miasta Łańcuta

Dodano: 12 kwietnia 2012
W związku z nasilającymi się atakami na PZD, aktyw działający na terenie OZP PZD organizuje spotkania z samorządami miast i gmin, podczas których przedstawia sytuację działkowców, ogrodów i Związku. Poruszane są kwestie m.in. skierowanego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności Ustawy o ROD oraz listów wystosowanych

Prezydent Miasta Tarnobrzega - człowiek na którego można liczyć

Dodano: 5 kwietnia 2012
W dniu 2.04.2012r. w Urzędzie Miasta Tarnobrzega odbyło się spotkanie przedstawicieli OZP, Delegatury Rejonowej OZP w Tarnobrzegu oraz ROD z Prezydentem Miasta - Panem Norbertem Mastalerzem. Podczas spotkania w pierwszej kolejności przedstawiono obecną sytuację działkowców, ROD i Związku oraz zagrożenia jakie wynikają z ostatnio podejmowanych ...

Jak kończy się współpraca ROD ze stowarzyszeniami

Dodano: 3 kwietnia 2012
W dniu 31 marca 2012 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w ROD „Sosenka” w Ustrzykach Dolnych. Ogród ten w 2002 roku zerwał kontakty z PZD i podjął decyzję o przynależności do stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie ogrodów działkowych Region Bieszczadzki w Krośnie. ROD „Sosenka” w Ustrzykach Dolnych zajmuje powierzchnię 20 ha w wieczystym

Pokazy wiosennego cięcia drzew i krzewów owocowych

Dodano: 27 marca 2012
Trwają pokazy wiosennego cięcia drzew i krzewów owocowych i ozdobnych dla działowców oraz instruktorów SSI PZD. Pokazy te cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dodatkowym atutem uczestnictwa w organizowanym pokazie jest nie tylko możliwość uzyskania praktycznych porad, ale także uzyskanie odpowiedzi na pytania z zakresu...

Spotkanie przedstawicieli OZP PZD w Rzeszowie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego - Mirosławem Karapytą

Dodano: 23 marca 2012
Przedstawiciele Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w dniu 22 marca 2012 r. wzięli udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego panem Mirosławem Karapytą. W czasie spotkania Prezes Okręgowego Zarządu Podkarpackiego przedstawiła możliwe konsekwencje związane ze zmianami lub całkowitym uchyleniem ustawy o ...

Spotkanie przedstawicieli OZP PZD w Rzeszowie z Wicewojewodą Podkarpackim panią Alicją Wosik

Dodano: 21 marca 2012
Przedstawiciele Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD i Okręgowej Komisji Rozjemczej w dniu 21 marca 2012 r. wzięli udział w spotkaniu z Wicewojewodą Podkarpackim panią Alicją Wosik. W czasie spotkania Prezes Okręgowego Zarządu Podkarpackiego przedstawiła sytuację działkowców i możliwe konsekwencje związane ze zmianą lub uchyleniem ustawy o ...

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie

Dodano: 14 marca 2012
W dniu 13 marca 2012 r. odbyło się IV w nowej kadencji posiedzenie Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie. W obradach uczestniczyli członkowie OZP, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej oraz przedstawiciel Krajowej Rady – pani Agnieszka Rudawska.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557